ČISTÍME  OZONEM INTERIÉRY VOZIDEL A NEMOVITOSTÍ

Ozonové generátory likvidují určený prostor od bakterií, virů (včetně koronavirů) a plísní. Dále efektivně odstraňují nepříjemné pachy, typicky cigaretový kouř, zápach ze zvířat, zatuchlost a pod. Ozonové generátory pracující na principu vysokonapěťového výboje. Připravují ozon v tzv. výbojovém elementu, kterým prochází vzduch nebo čistý kyslík a v tomto prostředí dochází k výboji.

Ozon (O3) je bezbarvý, při vyšších koncentracích namodralý plyn s mimořádně silnými oxidačními a dezinfekčními účinky. Molekula ozonu je velmi nestabilní a po krátké době se zpět samovolně rozpadá na kyslík (O2). Rychlost rozpadu ozonu se zvyšuje se stoupající teplotou. Přirozeně je ozon produkován z kyslíku, a to elektrickým výbojem nebo ultrafialovým zářením.

PRŮBĚH PROCESU OZONIZACE

Na základě požadavků zákazníka na ozonovaný prostor zvolíme vhodný generátor ozonu. Pro ozonizaci interiérů používáme certifikované ozonové generátory splňující nároky na bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí. Na generátoru nastavíme příslušný čas, po který se bude ozon v interiéru produkovat. Délka ozonizace záleží na velikosti čištěného prostoru. Po dobu procesu ozonizace je nezbytné, aby se v ozonovaném prostředí nenacházeli lidé, zvířata a rostliny, pro které jsou vysoké koncentrace ozonu nebezpečné. Po ukončení ozonizace interiéru odborný pracovník vyjme a odpojí generátor. Vyčištěný prostor je nutné důkladně vyvětrat a po stanovenou dobu ho neužívat